Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

UWAGA DOKTORANCI
ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2020/2021.
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 należy składać w  Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18, pok. Nr 207. Doktoranci III roku i kolejnych lat studiów składają wniosek w terminie do 30 września 2020 r.

Regulamin oraz załączniki dostępne w zakładkach Stypendia i Pomoc materialna oraz są na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl -  Zarządzenie Nr 148/2019 z dnia 13.09.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 23.05.2012 r. z późn. zm. w sprawie:  wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” oraz w Studium Doktoranckim WL Katowice tel.(32) 2088671