Uwaga Doktoranci,

Startuje III edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Jest on skierowany do doktorów Wydziałów Farmaceutycznych, których prace doktorskie zawierają elementy aplikacyjności i zostały obronione w latach kalendarzowych 2014 i 2015. Zgodnie z regulaminem konkursu "każda praca powinna być autorstwa doktorantów będących z wykształcenia magistrami farmacji", a decyzje w sprawie wyboru prac doktorskich podlegają Radzie Wydziału.
Zwycięzcy uhonorowani będą nagrodami pieniężnymi, a zdobywca tytułu Lidera możliwością odbycia stażu w laboratoriach Gedeon Richter. Wydziały Farmaceutyczne, z których wyłonieni zostaną laureaci, otrzymają w uznaniu sukcesów dydaktycznych medale Scientia Nobilitat. Organizatorem Konkursu jest Gazeta Farmaceutyczna, wyłącznym partnerem Gedeon Richter.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz aktualności zamieszczone są na stronie internetowej: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl.

Uprzejmie proszę o składanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, w formie papierowej, w sekretariacie Dziekanatu do dnia 11 stycznia 2016 r.