Uprzejmie informuję, że jest możliwość składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016. Wnioski proszę składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego (Kampus E, pokój nr 19) do dnia 23.09.2015 r.