Informuję, że istnieje możliwość składania dokumentów na wyjazdy Słuchaczy Studiów Doktoranckich w ramach Programu ERASMUS

Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na praktykę w roku akademickim 2014/2015 - termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie 18.03.2015 – 13.04.2015

Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2015/2016 - termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie: 18.03.2015 – 13.04.2015

Przekazanie dokumentów studentów studentów/słuchaczy studiów doktoranckich przez właściwy Dziekanat do Rektoratu SUM do 17 kwietnia 2015 r.