Szanowni Państwo,

Informuję, że do 18 marca 2015 r. (17:00 CET) trwa nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu pn. Coordination of European funding for human infectious diseases research, organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.

Celem konkursu jest uruchomienie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób zakaźnych człowieka. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

- The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay.
- Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases.

Badania związane z HIV/AIDS, WZW B/C, malarią i gruźlicą zostały wyłączone z zakresu tematycznego konkursu.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call). Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBiR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Lista krajów biorących udział w projekcie znajduje się na stronie internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,3154,infect-era-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.html.

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie konkursu pod adresem: https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call

Strona internetowa programu: http://www.infect-era.eu/

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o ww. konkursie wśród społeczności akademickiej Wydziału. Jednocześnie przypominam, że pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zainteresowani składaniem wniosków finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych zobowiązani są do postępowania zgodnego z Zarządzeniem Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych niepodlegających zwrotowi". W związku z powyższym istnieje konieczność przedłożenia „Zgłoszenia projektu” według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu.  Więcej informacji na stronie http://sum.edu.pl/zglaszanie-projektu

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Działem Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM, tel. 32 208 36 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem,
Patrycja Obłój