Szanowni Państwo,

Informuję, że 15 stycznia 2015 r. otwarto I międzynarodowy konkurs pn. Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy, organizowany w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

- Development and validation of methods to investigate human tumour heterogeneity (including heterogeneity between the primary tumour and the metastatic sites).
- Studies on human tumour heterogeneity in order to guide therapeutic intervention and identify new therapeutic targets.
- Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance to therapy by counteracting tumour heterogeneity.

Data zakończenia naboru wniosków: 16 marca 2015 r.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu www.transcanfp7.eu.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBiR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Lista krajów biorących udział w projekcie znajduje się na stronie internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,3149,transcan-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2014.html

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie konkursu pod adresem: http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=87.

Strona internetowa programu: www.transcanfp7.eu

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o ww. konkursie wśród społeczności akademickiej Wydziału. Jednocześnie przypominam, że pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zainteresowani składaniem wniosków finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych zobowiązani są do postępowania zgodnego z Zarządzeniem Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych niepodlegających zwrotowi". W związku z powyższym istnieje konieczność przedłożenia „Zgłoszenia projektu” według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu.  Więcej informacji na stronie http://sum.edu.pl/zglaszanie-projektu

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Działem ds. Programów Międzynarodowych SUM, tel. 32 208 36 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem,
Patrycja Obłój