Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Szanowni Państwo,

Informuję, że do 9 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach IV międzynarodowego konkursu European Research Projects on Neurodevelopmental Disorders organizowanego w ramach programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze neurologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

- badania patogenezy i etiologii chorób neurologicznych,
- badania kliniczne, uwzględniające nowe metody diagnostyki, strategie leczenia i procedury rehabilitacyjne chorób neurologicznych.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu http://www.neuron-eranet.eu/en/581.php.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Lista krajów biorących udział w projekcie znajduje się na stronie internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/neuron-ii/aktualnosci/art,3151,era-net-neuron-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.html.

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie programu: http://www.neuron-eranet.eu

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o ww. konkursie wśród społeczności akademickiej Wydziału. Jednocześnie przypominam, że pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zainteresowani składaniem wniosków finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych zobowiązani są do postępowania zgodnego z Zarządzeniem Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych niepodlegających zwrotowi". W związku z powyższym istnieje konieczność przedłożenia „Zgłoszenia projektu” według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu.  Więcej informacji na stronie http://sum.edu.pl/zglaszanie-projektu

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Działem Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM, tel. 32 208 36 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem,
Patrycja Obłój