Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Istnieje możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.
Wnioski zaakceptowane przez Radę Wydziału należy składać do Działu ds Nauki i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 16 lutego 2015 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-x-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html