Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Szanowni Państwo!

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni pt. Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

puls uczelni

Konferencja odbędzie się 12-13 maja 2016 r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/III_puls_uczelni/

Uwaga Doktoranci,

Startuje III edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Jest on skierowany do doktorów Wydziałów Farmaceutycznych, których prace doktorskie zawierają elementy aplikacyjności i zostały obronione w latach kalendarzowych 2014 i 2015. Zgodnie z regulaminem konkursu "każda praca powinna być autorstwa doktorantów będących z wykształcenia magistrami farmacji", a decyzje w sprawie wyboru prac doktorskich podlegają Radzie Wydziału.
Zwycięzcy uhonorowani będą nagrodami pieniężnymi, a zdobywca tytułu Lidera możliwością odbycia stażu w laboratoriach Gedeon Richter. Wydziały Farmaceutyczne, z których wyłonieni zostaną laureaci, otrzymają w uznaniu sukcesów dydaktycznych medale Scientia Nobilitat. Organizatorem Konkursu jest Gazeta Farmaceutyczna, wyłącznym partnerem Gedeon Richter.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz aktualności zamieszczone są na stronie internetowej: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl.

Uprzejmie proszę o składanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, w formie papierowej, w sekretariacie Dziekanatu do dnia 11 stycznia 2016 r.

Uprzejmie informuję, że jest możliwość składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016. Wnioski proszę składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego (Kampus E, pokój nr 19) do dnia 23.09.2015 r.

Informuję, że istnieje możliwość składania dokumentów na wyjazdy Słuchaczy Studiów Doktoranckich w ramach Programu ERASMUS

Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na praktykę w roku akademickim 2014/2015 - termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie 18.03.2015 – 13.04.2015

Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2015/2016 - termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie: 18.03.2015 – 13.04.2015

Przekazanie dokumentów studentów studentów/słuchaczy studiów doktoranckich przez właściwy Dziekanat do Rektoratu SUM do 17 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że 15 stycznia 2015 r. otwarto I międzynarodowy konkurs pn. Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy, organizowany w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez pracowników naukowych i doktorantów. Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.

Szanowni Państwo,

Informuję, że do 9 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach IV międzynarodowego konkursu European Research Projects on Neurodevelopmental Disorders organizowanego w ramach programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Istnieje możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.
Wnioski zaakceptowane przez Radę Wydziału należy składać do Działu ds Nauki i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 16 lutego 2015 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-x-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

Szanowni Państwo,

Informuję, że do 18 marca 2015 r. (17:00 CET) trwa nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu pn. Coordination of European funding for human infectious diseases research, organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.

Szanowni Państwo,

Informuję o możliwości składania aplikacji do udziału w III edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei. Program realizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do wzięcia udziału zaproszeni są młodzi doktorzy, doktoranci i specjaliści – eksperci w określonych zakresem Programu dziedzinach.

Celem Programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin nauki na rzecz rozwoju i modernizacji Polski oraz wsparcie merytoryczne Kancelarii Prezydenta RP w pracach dotyczących najistotniejszych z punktu widzenia Prezydenta RP obszarów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zagadnień gospodarczych, społecznych, prawno – konstytucyjnych i obywatelskich. Program skierowany jest do ekspertów specjalizujących się w obszarach polityki zagranicznej i krajowej szczególnie istotnych z punktu widzenia urzędu Prezydenta RP, takich jak:

- polityka zagraniczna,
- konkurencyjność gospodarki,
- rodzina,
- nowoczesny patriotyzm,
- dobre prawo,
- bezpieczeństwo.

Uczestnicy Programu będą zaangażowani w prace merytoryczne o strategicznym znaczeniu dla Prezydenta RP.
Aplikacje należy składać do 20 września 2014 roku.
W załączeniu przesyłam informację dla aplikantów oraz formularz zgłoszeniowy.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Działem Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM, tel. 32 208 36 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..