Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra (ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie), bądź tytuł zawodowy licencjata (ukończone studia pierwszego stopnia) i zamierzających pogłębić swoją wiedzę merytoryczną oraz zdobyć nowe umiejętności w zakresie enologii.

Enologia