Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna” są przeznaczone dla osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w aspekcie organizacyjno – funkcjonalnym, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 
Oferta jest skierowana przede wszystkim do:
•    Osób zajmujących się zawodowo promocją zdrowia - w administracji samorządowej, administracji rządowej, Narodowym Funduszu Zdrowia
•    Osób zajmujących się edukacją zdrowotną - w inspekcji sanitarnej, szpitalu, kuratorium, szkołach, animatorów zdrowia
•    Pracowników ochrony zdrowia, lekarzy medycyny, personel pielęgniarski (szpitale, NZOZ, SPZOZ, Pogotowie Ratunkowe i inne),
•    Doktorantów nauk medycznych, humanistycznych, społecznych i pokrewnych,
•    Pracowników firm współpracujących ze służbą zdrowia.
•    Pracowników mass-mediów zajmujących się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna