Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się leczeniem i usprawnianiem osób z dysfunkcjami narządu ruchu pochodzenia ośrodkowego,  przede wszystkim takimi jak: choroby naczyniowe mózgu, udar niedokrwienny, udar krwotoczny, uraz mózgu, guz mózgu, choroba Parkinsona, choroby demielinizacyjne mózgu i rdzenia, uraz rdzenia kręgowe, neuropatie, urazowe uszkodzenie nerwów obwodowych, a także neurogenne dysfunkcje narządu ruchu w wieku podeszłym, a więc dla: lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, położnych, psychologów, logopedów.

Słuchaczami studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  prowadzonych na kierunku „Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym” mogą być osoby, które posiadają   dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego  stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym