Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Adresaci oferty edukacyjnej

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się diagnostyką i leczeniem i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi chorobami układu nerwowego i mięśni. Skierowane są one do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich : fizjoterapeutów, lekarzy,, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, specjalnych placówkach pedagogicznych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Terapia neurorozwojowa