Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)są przeznaczone dla osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w aspekcie organizacyjno-funkcjonalnym, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych  pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 Do skorzystania z bogatej oferty zapraszamy przede wszystkim:

  • Pracowników administracji ochrony zdrowia (Szpitale, NZOZ, SPZOZ, Pogotowie Ratunkowe i inne.),
  • Pracowników administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia (Państwowa Inspekcja Sanitarna, ZUS, KRUS, NFZ i inne),
  • Lekarzy medycyny,
  • Magistrów pielęgniarstwa,
  • Doktorantów nauk medycznych, humanistycznych, społecznych i pokrewnych,
  • Studentów ostatnich lat kierunku pielęgniarstwo (dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia),
  • Pracowników firm współpracujących ze służbą zdrowia.

Zarządzanie w ochronie zdrowia