Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Adresaci:
Studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym, przeznaczone są dla pracowników przemysłu farmaceutycznego, posiadających tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera lub lekarza, uzyskany w obszarze obejmującym, co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych w stosunku, do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności (zgodne z Dyrektywą 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 06.11.2001 r.) w zakresie następujących przedmiotów: fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji (ustawa z dn. 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 1375).

Podyplomowe studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym