Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe: „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” są skierowane do osób związanych z szeroko rozumianymi problemami  ochrony i doskonalenia zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Do skorzystania z oferty zapraszamy przede wszystkim:

  • pracowników systemu oświaty, 
  • pracowników administracji publicznej, sportu i turystyki oraz instytucji odpowiadających za promocję zdrowia oraz profilaktykę problemów dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  • pracowników administracji publicznej nadzorujących placówki żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży,
  • pracowników ochrony zdrowia - lekarzy medycyny, dietetyków, personelu pielęgniarskiego,
  • doktorantów nauk medycznych, humanistycznych, społecznych i pokrewnych,
  • studentów ostatnich lat w/w studiów (dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia).

Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia