Studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy:

  • mgr na kierunku: analityka medyczna,
  • mgr na kierunku: pielęgniarstwo,
  • mgr na kierunku: położnictwo,
  • mgr na kierunku: fizjoterapia,
  • mgr na kierunku: biologia,
  • mgr na kierunku: biotechnologia,
  • mgr farmacji,

lub inne studia wyższe II° z udokumentowanym przynajmniej rocznym stażem pracy w gabinecie kosmetycznym.