Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej na poziomie pierwszego stopnia), którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę w wykonywanym zawodzie, a także dla przedsiębiorców posiadających dyplom ukończenia wyższej uczelni, którzy są zainteresowani zweryfikowaniem swojej praktycznej wiedzy w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki. Studia podyplomowe Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobiesą skierowane do osób związanych z szeroko rozumianymi problemami żywienia indywidualnego i zbiorowego, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Do skorzystania z oferty zapraszamy przede wszystkim:

  • pracowników administracji organizujących żywienie zbiorowe,
  • pracowników administracji publicznej nadzorujących placówki żywienia zbiorowego,
  • lekarzy medycyny,
  • dietetyków pracujących w działach żywienia,
  • dietetyków pracujących w poradniach metabolicznych lub posiadających własne gabinety,
  • personel pielęgniarski,
  • doktorantów nauk medycznych, humanistycznych, społecznych i pokrewnych,
  • pracowników firm współpracujących z placówkami służby zdrowia, w których organizowane jest poradnictwo dietetyczne.

Żywienie człowieka w zdrowiu i w chorobie