Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Oferta kształcenia skierowana jest przede wszystkim do:

  • pracowników inspekcji sanitarnej,
  • pracowników inspekcji ochrony środowiska,
  • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
  • lekarzy,
  • innych pracowników ochrony zdrowia, zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego