Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  prowadzone na kierunku „Edukacja seksualna” są przeznaczone dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej na poziomie licencjatu). Oferta kształcenia skierowana jest przede wszystkim do: pedagogów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne pozalekcyjne dla młodzieży, psychologów, położnych, pielęgniarek, lekarzy, pracowników opieki społecznej, pracowników policji.

Edukacja seksualna