Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia adresowane są do osób zajmujących się nauczaniem, leczeniem i usprawnianiem dzieci. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, nauczanie zintegrowane oraz przedszkolne, pedagogika specjalna oraz absolwenci kierunków pokrewnych.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna