Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  prowadzone na kierunku „Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii” adresowane są do osób zajmujących się  zawodowo leczeniem i usprawnianiem dzieci oraz dorosłych, którzy zapadli na chorobę nowotworową; absolwentów szkół wyższych pierwszego lub drugiego  stopnia kierunków: fizjoterapia pielęgniarstwo, położnictwo, absolwentów kierunku lekarskiego, pracowników opieki zdrowotnej, zatrudnionych w zakładach pielęgnacyjno opiekuńczych, poradniach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, sanatoriach, oddziałach szpitalnych onkologicznych, chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz hospicjach.

Fizjoterapia w onkologii z elemetami psychoonkologii