Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia są przeznaczone dla osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w aspekcie organizacyjno-funkcjonalnym, które zajmują się lub będą się zajmowały projektami medycznymi, tj. projektami inwestycyjnymi, edukacyjnymi, badawczymi, naukowo-badawczymi, klinicznymi, informatycznymi, technicznymi lub związanymi z tworzeniem bądź rozwijaniem działalności i sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Studia ZPOZ skierowane są także do osób, których zadaniem jest wdrażanie najnowszych osiągnięć z dziedziny nauki, informatyzacji i techniki, co przekładać się będzie na tworzenie systemów gwarantujących bezpieczeństwo pacjenta i wysoką skuteczność terapii. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe ZPOZ muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Do skorzystania z bogatej oferty zapraszamy przede wszystkim:

  • Pracowników administracji ochrony zdrowia (szpitale, NZOZ, SP ZOZ, Pogotowie Ratunkowe i inne),
  • Pracowników administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia (Państwowa Inspekcja Sanitarna, ZUS, KRUS, MZ, NFZ i inne),
  • Osoby wykonujące zawody medyczne,
  • Doktorantów studiów z zakresu nauk medycznych, humanistycznych, społecznych i  pokrewnych,
  • Studentów ostatnich lat studiów, kształcących się w zawodach medycznych (dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia),
  • Pracowników firm współpracujących z ochroną zdrowia.

Słuchaczami studiów podyplomowych na Wydziale Zdrowia Publicznego mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia