Informacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

zaprosznie Diagności

Lista 10 % najlepszych absolwentów studiów doktoranckich
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kończących studia
w roku akademickim 2018/2019

Lp. Numer albumu Wydział Liczba punktów Grupa najlepszych absolwentów % Wysokość umorzenia kredytu %
1. 200118 WNMZ 1549,8 1% 50%
2. 200349 WNF 1488,24 1,01%-5% 35%
3. 200444 WNF 957,46 1,01%-5% 35%

 4.

200027 WNOZB 640,93 1,01%-5% 35%
5. 200225 WNMK 477,01 1,01%-5% 35%
6. 200321 WNMK 460,57 5,01%-10% 20%
7. 200085 WNMZ 404,9 5,01%-10% 20%
8. 200325 WNOZK 353,982 5,01%-10% 20%
9. 200171 WNMZ 340,8 5,01%-10% 20%
10. 200072 WNOZK 98,84 5,01%-10% 20%

Pragnę poinformować, że na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku akademickim 2019/2020, prowadzony jest nabór na studia podyplomowe w zakresie:

  • Enologii (NOWY KIERUNEK),
  • Kosmetologii z elementami medycyny estetycznej,
  • Towaroznawstwa zielarskiego z elementami ziołolecznictwa (NOWY KIERUNEK)

Termin składania dokumentów:
do 14 września 2019 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

Przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00–14:00, pok. nr 19, kampus E.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. biol. Małgorzata Kępa

Szanowni Doktoranci,

Uprzejmie informuję, że sposób oceny i dokumentacji osiągnięć działalności naukowo-badawczej we wnioskach o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz  zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych zostały ujednolicone z wnioskami  o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów i zaktualizowane w związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Jednocześnie, dodaję, że w związku z Zarządzeniami Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 147/2019 oraz Nr 148/2019 z dnia 13.09.2019 r. w Katowicach, aktualne wzory wniosków są do pobrania na stronie http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl

Pragnę poinformować, że na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku akademickim 2018/2019, prowadzony jest nabór na studia podyplomowe w zakresie:

Termin składania dokumentów:
do 14 września 2018 r. w przypadku Biotechnologii medycznej, Kosmetologii z elementami medycyny estetycznej, Marketingu farmaceutycznego i Towaroznawstwa zielarskiego z elementami ziołolecznictwa;
do 31 grudnia 2018 r. w przypadku Enologii

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

Przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00–14:00, pok. nr 19, kampus E.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. biol. Małgorzata Kępa

Podkategorie

WNMZ - Studium Kształcenia Podyplomowego