Lista 10 % najlepszych absolwentów studiów doktoranckich
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kończących studia
w roku akademickim 2018/2019

Lp. Numer albumu Wydział Liczba punktów Grupa najlepszych absolwentów % Wysokość umorzenia kredytu %
1. 200118 WNMZ 1549,8 1% 50%
2. 200349 WNF 1488,24 1,01%-5% 35%
3. 200444 WNF 957,46 1,01%-5% 35%

 4.

200027 WNOZB 640,93 1,01%-5% 35%
5. 200225 WNMK 477,01 1,01%-5% 35%
6. 200321 WNMK 460,57 5,01%-10% 20%
7. 200085 WNMZ 404,9 5,01%-10% 20%
8. 200325 WNOZK 353,982 5,01%-10% 20%
9. 200171 WNMZ 340,8 5,01%-10% 20%
10. 200072 WNOZK 98,84 5,01%-10% 20%