Pragnę poinformować, że na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku akademickim 2014/2015, prowadzony jest nabór na studia podyplomowe w zakresie:

•    Analityki medycznej,
•    Biotechnologii medycznej,
•    Farmacji przemysłowej,
•    Kosmetologii z elementami medycyny estetycznej,
•    Kosmetologii z elementami podologii,
•    Marketingu farmaceutycznego
•    Homeopatii w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji.

Termin składania dokumentów:
od 16 czerwca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach,
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

Przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00–14:00, pok. nr 19, kampus E.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. biol. Małgorzata Kępa