Informacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Informujemy iż, faktury VAT stwierdzające dokonanie sprzedaży wystawia się w ZSI „Egeria” nie później niż siódmego dnia od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni.

Potwierdzenie wpłaty wraz z pisemną prośbą o wystawienie faktury, musi być dostarczone do Dziekanatu Studiów Podyplomowych SUM niezwłocznie po dokonaniu przelewu.

Faktura VAT na żądanie - wzór pisma
 
 
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że od dnia 01.02.2011 r., odstępujemy od obowiązku wystawiania faktur VAT dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za: czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru, reaktywację, studia podyplomowe.

Od II semestru (letniego) obciążenia za usługi edukacyjne dla studentów z tytułu w/w usług prowadzone będą wyłącznie w systemie dziekanatowym HMS. Dostęp dla studentów poprzez WIRTUALNY DZIEKANAT.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT „na życzenie” po złożeniu pisemnej prośby, nie później niż siódmego dnia od daty wymaganego terminu wpłaty, tj. 15.04.2014 r.
Przypominamy o terminach wpłat zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2014 z dnia 18.03.2014 r. i Zarządzeniem nr 45/2014 z dnia 27.03.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

1.    Słuchcze wnoszący opłaty w ratach uiszczają je w następujących terminach:
- semestr letni:
•    I rata – do dnia 15 kwietnia
•    II rata do dnia 31 maja

2. Słuchacze wnoszący opłatę w całości za semestr letni uiszczają ją w terminie:
- semestr letni
•    15 kwietnia

WNMZ - Studium Kształcenia Podyplomowego