Pragnę poinformować, że Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza nabór, w semestrze letnim roku akademickim 2013/2014, na studia podyplomowe w zakresie:

Homeopatii w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji

Termin składania dokumentów:
od 14 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.
Przyjęcia interesantów – od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00–14:00

Kierownik Studiów Podyplomowych 
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. biol. Małgorzata Kępa