Start

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Studia doktoranckie - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studia doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach
Studia doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski w Zabrzu
Studia doktoranckie - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Zabrzu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Stacjonarne Studia Doktoranckie /Jednostka Wydziałowa/

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska -Szczechowska

sam. referent:
mgr Renata Rosińska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: ( 032) 271 72 17 wew.266
tel. bezp: (032) 37-05-266

Adres:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu
Pl. Traugutta 2
41-800 Zabrze

Przyjęcia interesantów w pokoju 406, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00

Skład Rady Programowej Studium Doktoranckiego
 1. Prof. dr hab.n.med. Ewa Żukowska-Szczechowska,
 2. Prof. dr hab.n.med. Andrzej Wiczkowski,
 3. dr. hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska,
 4. Prof. dr hab.n.med. Marek Rokicki,
 5. Dr hab.n.med. Radosław Gawlik.

I ROK
II ROK


HARMONOGRAM ZAJĘC DLA STACJONARNYCH
STUDIÓW DOKTORANCKICH

III ROK

IV ROK

III ROK

IV ROK


 STYPENDIA rok akademicki 2012/2013

 1. STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Na podstawie wykaz dokumentów potrzebnych do wszczęcia przewodu doktorskiego wzór 1 - podanie do Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (Dz.U. Nr 214 poz. 1271) 

Wnioski o przyznanie ww. stypendium wraz z wymaganymi załącznikami dokumentującymi osiągnięcia należy składać w terminie od 1‑10 października 2012 r. w Sekretariacie Studium Doktoranckiego

 2. POMOC MATERIALNA

 • przyznanie miejsca w domu studenckim do 20 sierpnia 2012 r.
 • stypendium socjalnedo 15  września 2012 r.
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 15 września 2012 r.
 • stypendium Rektora dla najlepszych doktorantówdo 30 września 2012 r.
 • zapomoga 

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy dołączyć załącznik nr 7 – oświadczenie o nie pobieraniu ww. świadczeń na innych kierunkach studiów/studiach doktoranckich lub w innej uczelni.

Doktoranci I roku składają wszystkie wnioski w terminie do dnia 30 września 2012 r

 3. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

 • II - IV rok do 30  września 2012 r.
 • I rok  do 10 października 2012 r.

 4. STYPENDIUM DOKTORANCKIE ZWIĘKSZONE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 • II - IV rok do 30  września 2012 r.
 • I rok  do 10 października 2012 r.

DOKUMENTY DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. wzór 2 - Proponowany temat oraz cele i założenia pracy doktorskiej
2. wzór 3 - Oświadczenie, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni
3. wzór 4 - wykaz prac naukowych
4. wzór 3 - Oświadczenie, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni
5. wzór 4 - wykaz prac naukowych
6. wzór 5 - oświadczenie pracodawcy o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
7. strona tytułowa tez do wszczęcia przewodu doktorskiego - wzór
8. zasady sporządzania tez do wszczęcia pracy doktorskiej
9. zasady przeprowadzania przewodów doktorskich 

DOKUMENTY DO OBRONY ROZPRAWY NA STOPIEŃ DOKTORA

1. wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia rozprawy doktorskiej
2. strona tytułowa tez do obrony rozprawy doktorskiej - wzór
3. strona tytułowa rozprawy doktorskiej – wzór
4. opinia promotora - wzór
5. synaba - wzór
6. załącznik do synaby -wzór
7. symbole do synaby
8. zalecenia dotyczące zasad redagowania rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

kolegium wf Studia podyplomowe
Telefony:
32 364 11 32;
32 364 11 25;
więcej...

Studia doktoranckie
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
ul. Jedności 8, kampus E
41-200 Sosnowiec
Telefony:
32 364 11 40; 32 364 11 41; 32 364 11 43;
fax. 32 364 11 42
więcej ...

Wydział nauk Medycznych w Katowicach

kolegium wlkKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. Medyków 18,
40-752 Katowice
tel. 32 202 53 20;
fax. 32 208 84 17

więcej ...

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

kolegium wlzKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. pl. Traugutta 2,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 52 26;
fax. 32 271 75 00

więcej ...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

kolegium wzp Studia doktoranckie
tel. 32/ 397-65-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 8.
więcej...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kolegium wf

Studia podyplomowe
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Studia doktoranckie
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Doktoraty
tel: 32 208 8756;
Habilitacje
tel.:32 208 8590;

ADRES
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
pok: 111, 112
fax: 32 208 8843;

Ciekawe Linki