Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych :

 

31.10.2013 r. godz. 8.00
Lek. Michał Białożyt

Temat pracy: „Ekspresja genów insulinopodobnych czynników wzrostu, ich receptorów
i białka wiążącego w nerkach usuniętych z powodu raka jasnokomórkowego nerki”
Promotor: Dr hab.n.med. Ryszard Braczkowski
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz
Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

 

31.10.2013 r. godz. 930
Lek. Karolina Mikuś-Zagórska
Temat pracy: „Jakość życia chorych z przewlekłymi ranami leczonych z użyciem tlenu
hiperbarycznego”.
Promotor: Dr hab.n.med. Marek Kawecki
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego,
Bytom ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok