UWAGA DOKTORANCI KONKURS 2014

CEL FUNDACJI

Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów doktoranckich.

WARUNKI ORAZ SELEKCJA

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

SUBWENCJA

Każdy z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN$4,000.00 (dolarów kanadyjskich). Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.

W ciągu 14 lat działalności Fundacja przekazała w stypendiach CDN$ 90.000

APLIKACJE

Wypełniona aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2014. Decyduje data stempla pocztowego. Zarząd Fundacji podejmie decyzję do września 2014. Aplikacje można ściągnąć z następującej strony internetowej: http://republika.pl/cmrsf

Oryginał wiadomości po kliknięciu tutaj