Start

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Studia doktoranckie - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studia doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach
Studia doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski w Zabrzu
Studia doktoranckie - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Zabrzu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 130/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w „Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
Załącznik nr 2 do regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II-IV roku studiów doktoranckich
Załącznik nr 2a do regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I roku studiów doktoranckich 
Załącznik nr 3 do regulaminu - Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 4 do regulaminu - Zasady dokumentowania dochodu i jego ustalania
Załącznik nr 5 do regulaminu - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
Załącznik nr 6 do regulaminu - Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności
Załącznik nr 7 do regulaminu - Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych kierunkach studiów/studiach doktoranckich
Załącznik nr 8 do regulaminu - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Załącznik nr 9 do regulaminu - Oświadczenie  członka   rodziny  o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy i nieuzyskiwaniu żadnych dochodów
Załącznik nr 10 do regulaminu - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 11 do regulaminu - Oświadczenie  doktoranta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 12 do regulaminu - Oświadczenie  doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Wniosek o stypendium socjalne wraz z dokumentami składa się w terminie do 15 września w Sekretariacie Studium
Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów wraz z dokumentami składa się w terminie do 30 września w Sekretariacie Studium
Doktoranci I roku składają wnioski do 30 września 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

kolegium wf Studia podyplomowe
Telefony:
32 364 11 32;
32 364 11 25;
więcej...

Studia doktoranckie
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
ul. Jedności 8, kampus E
41-200 Sosnowiec
Telefony:
32 364 11 40; 32 364 11 41; 32 364 11 43;
fax. 32 364 11 42
więcej ...

Wydział nauk Medycznych w Katowicach

kolegium wlkKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. Medyków 18,
40-752 Katowice
tel. 32 202 53 20;
fax. 32 208 84 17

więcej ...

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

kolegium wlzKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. pl. Traugutta 2,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 52 26;
fax. 32 271 75 00

więcej ...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

kolegium wzp Studia doktoranckie
tel. 32/ 397-65-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 8.
więcej...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kolegium wf

Studia podyplomowe
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Studia doktoranckie
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Doktoraty
tel: 32 208 8756;
Habilitacje
tel.:32 208 8590;

ADRES
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
pok: 111, 112
fax: 32 208 8843;

Ciekawe Linki