Start

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Studia doktoranckie - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studia doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach
Studia doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski w Zabrzu
Studia doktoranckie - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Zabrzu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

W związku z zainteresowaniem Farmaceutów procesem specjalizacyjnego doskonalenia zawodowego w dziedzinie farmacja apteczna, uprzejmie informujemy, że planuje się przeprowadzić drugi w 2018 roku, jesienny nabór na specjalizację. W związku z powyższym do 15 września b.r., Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przekaże do wojewody za pomocą systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK) informacje o liczbie wolnych miejsc oraz kosztach szkolenia specjalizacyjnego.  
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 2017, poz. 516), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
  2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2018 r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 16 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia2019 r.  

Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez farmaceutę, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.                


Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 173/2012 z dnia 10.10.2012 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zasad opiniowania wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2012 z dnia 10.10.2012 r. Rektora SUM 

Regulamin wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zasad opiniowania wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra

plik RTF

plik docx

Informacja na temat Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów w roku akademickim 2014/2015 znajduje się na stronie internetowej www.nauka.gov.pl w zakładce Szkolnictwo wyższe/Sprawy studentów i doktorantów/Stypendium Ministra.

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - Doktoranci I rok

plik xls

plik pdf 

 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - Doktoranci II-IV rok

 plik xls

 plik pdf 

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Punktacja osiągnięć w związku z działalnością naukowo-badawczą

Stypendium doktoranckie 

Doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 30.09.2019 r.

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 30.09.2019 r.

 

Stypendium Ministra

Doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 31.08.2019 r.

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

kolegium wf Studia podyplomowe
Telefony:
32 364 11 32;
32 364 11 25;
więcej...

Studia doktoranckie
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
ul. Jedności 8, kampus E
41-200 Sosnowiec
Telefony:
32 364 11 40; 32 364 11 41; 32 364 11 43;
fax. 32 364 11 42
więcej ...

Wydział nauk Medycznych w Katowicach

kolegium wlkKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. Medyków 18,
40-752 Katowice
tel. 32 202 53 20;
fax. 32 208 84 17

więcej ...

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

kolegium wlzKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. pl. Traugutta 2,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 52 26;
fax. 32 271 75 00

więcej ...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

kolegium wzp Studia doktoranckie
tel. 32/ 397-65-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 8.
więcej...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kolegium wf

Studia podyplomowe
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Studia doktoranckie
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Doktoraty
tel: 32 208 8756;
Habilitacje
tel.:32 208 8590;

ADRES
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
pok: 111, 112
fax: 32 208 8843;

Ciekawe Linki